Krystallpyramider og obelisker

Pyramiden har vært en hellig form i tusenvis av år, og kan dateres tilbake til oldtidens Egypt, hvor egypterne trodde pyramiden representerte nedadstigende stråler fra solen. De trodde pyramidene ga kraft til åndelig innvielse og symboliserte menneskets indre søken. De tre kantene i pyramiden representerer sinn, kropp og sjel, mens de fire flatene representerer de fire elementene i naturen: luft, vann, ild og jord. Pyramidevibrasjoner påvirker våre egne auraer, og det har vist seg ved å bruke Kirlian fotografering at auraen er lysere og større etter eksponering av pyramidene. Pyramidens form konsentrerer mentale, fysiske og emosjonelle energier gjennom spissen. Pyramidebasen gir jording. I følge Feng Shui omdanner pyramideformen negativ energi til positiv fokusert energi. Negative energier blir absorbert inn i bunnen av pyramiden. Energi som har blitt absorbert av pyramiden blir så transformert til positiv energi og blir så ført ut gjennom den øverste punktet av pyramiden. For å maksimere pyramidens fokuseringkraft, kan man programmere pyramiden for å oppnå bestemte mål. Pyramider kan også brukes til å trekke ut negativ energi.