Spirituell healing

Steiner og krystaller for spirituell healing og utvikling:

Akashic records: Cinnazez Azeztulite 

Astralreiser: Labradoritt 

Aura Healing: Jordbærkvarts, Litiumkvrats

Aura balansering: Hemimorfitt blå, Svart Turmalin 

Aura beskyttelse: Healer'Gold, Azuritt, Jet, Labradoritt, Prenitt, Turmalinkvarts

Aura renselse: Månesten Regnbue, Angel Aura Quartz, Fluoritt, Jade Lavendel, Master Shamanite, Solsten, Svart Turmalin, Turmalinn kvarts

Det høyere Selv: Amegreen, Moseagat, Litium kvarts, Apofyllitt, Selenitt,

Energiforsterkende andre steiner: Selenitt, Tanzanitt

Gudinneenergi: Larimar 

Guddommelig inspirasjon: Månesten Regnbue, 

Høyere bevissthet: Ametrin. Ametyst, Azuritt, Rosa kunzitt, Azeztulite Golden Aura, Satyaloka Azeztulite, Månesten Regnbue, Angel Aura Quartz, Cinnazez Azeztulite, Glacierite, Kryolitt, Labradoritt, Lemurian Light, Howlitt, Magnesitt, Pietersitt, Klar Topaz

Høyere vibrasjoner: Ametyst, Blå apatitt, Azeztulite Golden Aura. Satyaloka Azeztulite, Astaraline, Danburitt, Selenitt 

Indre stillhet, Indre fred: Satyaloka Azeztulite, Fluoritt lilla, Glacierite,  Larimar, Lemurian Light, Lithium Light, Skolesitt

Indre lys: Lemurian Light 

Lysenergi: Astrofylitt, Hemimorfitt blå, Turmalinkvarts 

Intuitive evner: Ametyst, Amegreen, Azumar, Azuritt, Bergkrystall, Fluoritt lilla,  Jade Lavendel, Labradoritt, Lapis Lazuli, Månestein, Månestein regnbue, Owyhee Blue Opal, Astaraline, Selenitt, Saffir. Tanzanitt, Nuumitt 

Kanalisering: Hemimofitt blå,  Owyhee Blue Opal, Glacierite, Labradoritt, Lazulitt, Blå kalsedon , Svart Obsidian, Sugilitt. 

Klarhørsel: Cinnazez Azeztulite, Dumorteritt, Lazulitt, Blå kalsedon 

Klarsynt her: Blå apatitt. Azumar,  Azuritt, Cinnazez Azeztulite, Dumorteritt, Fluoritt lilla, Labradoritt, Lazulitt, Nuumitt, Prenitt, Saffir, Tanzanitt 

Kommunikasjon med guider og engler: Hvit Aragonitt, Azeztulite Satyaloka, Iolitt. Labradoritt, Månesten , Månesten Regnbue, Owyhee Blue Opal, Angel Aura Quartz, Cinnazez Azeztulite, Danburitt,  Fluoritt, Glacierite, Skolesitt, Selenitt 

Kundalini energi: Blodsten, Crimson Cuprite, Fulguritt, Atlantisite, Infinite Stone

Lyskroppoppvåkning: Kryolitt 

Meditasjon: Hvit Aragonitt, Rosa kunzitt, Blå apatitt, Fluoritt lilla Glacierite,  Lemurian Light, Litium Light, Skolesitt, Selenitt, Vortexite

Mediumskap: Lazulitt, Svart Onyx

Mystikk: Månesten Regnbue, Nuumitt, 

Mystisk Visdom: Lapis Lazuli 

Åpner det 3. Øye: Ametyst, Azuritt,  Azumar, Owyhee Blue Opal, Astaraline, Iolitt. Jade Lavendel, Lazulitt. Magnesitt 

Åpner kronechakraet: Ametyst, Hvit Aragonitt, Satyaloka Azeztulite Clear, Danburitt, Howlitt,  Magnesitt, Sugilitt, 

Shamatiske reiser: Master Shamanite, Owyhee Blue Opal 

Spirituell beskyttelse: Ametyst, Azuritt, Bergkrystall 

Spirituell klarhet: Ametrin

Spirituell oppvåkning: Azumar, Bergkrystall, Fulguritt. Lemurian Light 

Spirituell forvandling: Cerussitt

Spirituelt lys: Azeztulite Golden Aura,  Satyaloka Azeztulite, Himalaya Gold Azeztulite, Cerussitt

Spirituell renselse: Jade Lavendel.  Kryolitt, Master Shamanite, Klar Topaz

Spirituell visdom: Astaraline

Telepati: Astaraline, Cinnazez Azeztulite, Lazulitt, Prenitt 

Universell kjærlighet: Rosa kalsitt, Rosenkvarts 

Visualisering: Iolitt, Prenitt