Steiner til følelsesmessig healing

Steiner og krystaller for følelsesmessig healing:

 NB!  Det er viktig å huske at krystaller ikke er erstatning for medisinsk behandling eller profesjonell hjelp. Hvis du opplever helseproblemer, bør du alltid søke råd fra kvalifisert helsepersonell. Krystaller kan være et fint supplement til medisinsk behandling av helseproblemer og ikke minst som et nyttig vektøy til selvutvikling.

Angst/ fryktAmetyst, Akvamarin, ApachetåreAroha stone, Azumar, Blondeagat, Danburitt, Guardianitt, LarimarLepidolitt, Litiumkvarts, Jordbær kvarts, Petalitt, Rav, TrolleiteRosa turmalin

Avhengighetsproblemer: Agat Dendrit, Ametyst

Depresjon: AmetrinAroha stone , Azumar Botswana agat, Citrin, Granat almandinGrønn Aventurin,  Gul kalsitt, Litiumkvarts, Blå kalsedon, Jordbær kvarts, Larimar(fødselsdepresjoner), Lepidolitt, Moseagat, Orange KalsittPetalitt, Rav. Rhodizitt, Rosa Kunzitt. Rosa turmalin, Ryolitt. Røykkvarts, Selenitt, SolstenTigerøye. Nuumitt, Agat Dendrit

EnsomhetSnefnugg Obsidian

Forløser/renser ut negative følelser:Akvamarin, Agat Dendrit, ApachetåreGrønn AventurinAzumar, Blondeagat, DiopsidGrønn heulanditt, Blå kalsedon, Snefnugg Obsidian, Krysopras, Malakitt, Røykkvarts,

Følelsesmessige blokkeringerLepidolitt

Følelsesmessig healing: Rosa turmalin,Trolleite

Glede: CitrinAzumar,  Krysopras, Rubin, Gul kalsitt

Grensesetting: Citrin, Rav, Solsten

Humørsvingninger: Lepidolitt,  Moseagat, Rosa Kunzitt

Kommunikasjonsevner: Larimar, Blå kalsedon

Lederegenskaper: Solsten

Medfølelse/empati: DiopsidGrønn heulanditt,

Selvdestruktivitet :Agat Dendrtit, Ametrin

Selvktitikk:Trolleite

Selvutvikling/Indre vekst: Agat Dendrtit

Selvtillitt/selvfølelse:  Citrin, Gul kalsittRosa kunzitt, Rubin, Orange Kalsitt, Rav, Rhodizitt, Ryolitt, Solsten

Sinne: Akvamarin, BlondeagatBotszanaagat, Danburitt ,Gul kalsitt,Larimar

Sjenanse/sosial fobi: Blondeagat,Gul kalsitt, Orange Kalsitt

SjokkApachetåre, Grønn heulanditt, Lepidolitt

Skam:Trolleite

Sorg: AkvamarinApachetåre, Botswanaagat, Danburitt, Grønn heulanditt, KrysoprasLepidolitt, Røykkvarts

Spiseforstyrrelser: Rosa turmalin

Stress :Aroha stone, Citrin,  Grønn AventurinLarimar, Nuumitt, Petalitt, Røykkvarts, Selenitt,Trolleite

Toleranse: Akvamarin,   Krysopras